Gayrimenkul ve Konut Sektörü raporumuzun Mart 2017 sayısı yayınlandı.

Türkiye' en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan
Emlak Konut GYO A.Ş. için hazırladığımız raporumuz sektörümüzde eksikliği yoğun olarak hissedilen veri ve doğru bilginin tüm menfaat sahipleri ile paylaşılmasını hedeflemektedir.

Aşağıda hazırladığımız raporda özellikle Türk ekonomisi ve Konut Sektörü ile bunlara bağlı ana eğilimler incelenmiştir. Raporumuz dört ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde Dünya Ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve özellikle 2008 krizi sonrası oluşan ‘yeni normal’ olgusunun günümüze kadarki gelişmeleri incelenmiştir. İlgili ekonomik gelişmelerin dünya ve gelişen ülke ekonomilerinde, meydana getirdiği (getirebileceği) önemli değişimler bu bölümde ele alınıp analiz edilmiştir.

İkinci Bölümde ise; Türk ekonomisinde özellikle son yıllarda, yaşanan gelişmeler ve bunların sektörel yansımaları ile ülkemizde uygulanan ‘para ve iktisat politikalarının’ önemli etkileri incelenmiştir.

Üçüncü Bölümde yer alan ana konu başlıkları ise; Türk İnşaat sektörünün genel görünümü, sektörün ülke büyümesine etkileri, üretim, ciro değişkenleri ve sektörü etkileyen demografik unsurlar ile beklentilere yer verilirken bölümün sonunda inşaat maliyetleri ile faizin inşaat sektörüne etkisi analiz edilmiştir.

Dördüncü ve son bölümde ise; küresel konut fiyatlarının değişimi, varlık-konut balonu kavramı, Türkiye’deki konut fiyatlarının analizi ile geleceğe yönelik fiyat eğilimlerine etki eden unsurlar ile İstanbul konut piyasası incelenmiştir.

Raporu bu linkten indirebilirsiniz.