Finansal İletişim Nedir?

Finansal İletişim Nedir?


Finansal İletişim Kurumların, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar ile paylaşmak istedikleri (veya zorunlu oldukları) tüm iş stratejileri, yönetim kadroları, finansal bilgileri, operasyonel politikaları (Risk, İK, Bilgilendirme Politikaları vb) ve gelecekteki finansal öngörülerini içeren bilgiler ve haberlerdir.

Halka açık şirketlerin,  yatırımcılarla ile ilgili ilişkilerini yürüten yatırımcı ilişkileri (pay sahipleri ile ilişkiler) departmanı bu tip bilgileri kamu aydınlatma platformu, analistler ve finansal medya ile duyururlar. Artık günümüzde özellikle halka açık şirketlerde yönetim kurulu ve icra kurulu başkanının yanısıra yatırımcı ilişkileri de öne çıkan bir pozisyon sergilemektedir. Şirket stratejileri, öngörüleri ve ilgili gelişmeleri hakkında şirket dışına açıklamalarda bulunan yatırımcı ilişkileri için finansal iletişim stratejisi en temel hareket noktasıdır.

Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin, bireysel ve kurumsal yatırımcı açısından son derece önemli olan açıklamaları ve aldıkları kararlar, finansal iletişim stratejisi ile tam bir uyum içinde olmalıdır. Bu uyum yatırımcı nezdinde hisse değerini gözeten ve arttıran önemli bir etkendir. Aksi durumlarda karşılaşılan idari para cezaları ve yatırımcı güveninin zedelenmesi telafisi zor ve uzun sonuçlar yaratabilir. Finansal iletişim, ileri düzey finansal bilgi birikimi, mali tabloları yorumlama becerisi ve geleceğe yönelik iletişim stratejilerini, iş stratejileri doğrultusunda oluşturabilen bir yetenek seti gerektirir. 

Dalfin, finansal iletişim stratejinizi oluşturmanızı sağlayarak yatırımcılar, analistler, finansal medya, kamu otoriteleri ve menfaat sahipleri ile iletişiminizi en üst düzeyde olmasını hedefler. Olası itibar ve güven kaybı, adli ve idari para cezalarına karşı koruyucu önlemler alarakta sizi ve şirketinizi korur.

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.