Şirketinizi Halka Arza Hazırlıyoruz.

bist4.jpg
Şirketiniz halka arza hazır mı?

Sermaye Piyasası Kanunu, halka arz edilen ve edilecek şirketlerde belirli finansal, hukuksal ve yönetsel standartlar belirlemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz edilecek şirketlerin bu standartları ve kriterlere uygunluğunu dikkatle inceledikten sonra gerekli izni verir. Şirketin halka arz değerinin arttırılması ve korunması, çok önceden başlaması gereken iç ve dış süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi ile mümkündür.

 

Dalfin, danışmanları ile bilanço dengelerini gözeterek karlılığınızı arttırma ve koruma yönünde çalışmalar yapar. Şirket organizasyonunuzun etkin çalışması ve risk yönetimi konusunda yönetim kuruluna destek verir, önerilerde bulunur. Halka arz öncesindeki SPK ve Borsa denetimlerine, bağımsız denetime ve izahname hazırlanmasına katkıda bulunur. Böylece halka arz sürecinin yeni düzenlemeler çerçevesinde sizin için daha kolay geçmesini sağlar.