İşletme Sermayesi Desteği

İşletme Sermayesi Desteği:

İşletmeler ekonomik,sektörel,rekabet,yeni yatırım gibi pek çok nedenle gerek çalışma gerekse özsermaye gereksinimi duyabilmektedir.

Doğru amaca yönelik doğru miktardaki sermayenin iyi bir zamanlama ile bulunabilmesi için şirketimiz tarafından yapılan genel analiz sonucu yukarıda anılan soruların cevabı bulunmaktadır.

İşletmelerin çalışma sermayesi için ilk olarak etkin bir aktif-pasif yönetimi alt yapısı kurulduktan sonra doğru miktarda bulunması gereken sermayenin hangi kaynak veya kaynaklardan sağlanacağı planlanarak maliyet fayda analizi yapılmaktadır.

Özsermaye desteği ise ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişimin planlanması ile başlamakla birlikte bir birim başına düşen pay değerinin doğru hesaplanamasına ve pazara  çıkılmasına kadar uzanan bir süreçtir.

Dalfin sermaye desteğinizi doğru koşullar bulmanıza yardımcı olur.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.