Proje Finansmanı

Proje Finansmanı

Modern finans, yönetiminin işletmeler açısından en çok önem taşıyan unsurlarından birisidir. Proje yönetimini; belli bir zaman diliminde belirli bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla kaynakların tahsisi, izlenmesi ve kullanımı şeklinde tanımlanabilir. Bu tip bir yöneticilik sürecinde ‘projeye özgü’ faaliyetlere odaklanması en önemli husustur. İlgili odak noktaları olarak;

1. Benzersiz bir ürün çıktısı
2. Başlangıç ve sonuç noktaları belli bir takvime bağlı olan faaliyetler dizisinden oluşur.

Örneğin yeni bir otomobil tasarımı ve devamı yukarıda anlatılan özelliklerin hepsini kapsayacak güzel bir örnektir. Söz konusu arabanın çıktısı, imalata uygun, pazarda denenmiş somut bir taşıt özellikleri şeklinde tarif edilebilir. İlgili özellikler tamamlanarak, yeni otomobilin üretimine geçilmesiyle proje sonuçlanmış olur. Arabanın üretimi, pazarlaması, satış ve servis hizmetleri ile ilgili yerleşik bölümlerin sorumluluğu bu aşamadan sonra başlar.

Yoğun rekabet koşullarının baskısı ve hızlı değişim süreci, organize iş faaliyetlerini, giderek daha büyük oranda proje çalışmasının altına kaydırmaktadır. Teknoloji ve müşteri talebindeki değişim, iş süreçlerinin tekrarlanan yönlerini azaltarak benzersiz bir nitelik kazanmasında neden olmuştur.

Bir projeyi zamanında ve bütçe kapsamında sonuca ulaştırmak, kesinlikle iyi yöneticiliğe gerek duymaktadır. Bir proje yöneticisinden beklenen, üst yönetimin kollektif zihninde muğlak bir kavram şeklinde beliren fikri, geniş bir bilgi, beceri ve kaynak yelpazesini önemli bir amaca yönlendirerek, ölçülebilir ve hesaplanabilir bir sisteme dönüştürülmesidir. Kısaca proje yönetimive onu yönlendiren kişiler, işletmelerin büyük ve önemli işlerini hallederler. Etkin proje yönetiminin faydalarını ise şöyle özetleyebiliriz;

• İşin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde yerine getirilmesi
• Geliştirme sürecinin kısaltılması
• Her türlü kaynağın etkin kullanılmasıdır.

Burada en önemli hususlardan biri de projenin;
• Nasıl
• Hangi Zamanlama ile
• Ne şekilde
• Nasıl bir geri dönüşte finansmanın yapılacağıdır.

Modern proje yönetiminin ve işletme karar alama süreçlerinin en önemli unsurlardan olan projenin finansmanı için modern doğru ve hesaplanabilir tekniklerle olası risk analizlerinin beraber yapılması önemli bir zorunluluktur.İşletme için harçanan her kuruşun hesabiının tüm menfaat sahiplerine veriliyor olması gerekmektedir.

Bunun için kurum olarak yaptığımız analiz ve hesaplamalarla en optimum risk-fon kaynağı ihtiyacını doğru zamanlama ile karşılayacak tedbirleri almaktayız.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.