Özel Tahvil ve Bono İhracı

Tahvil-Bono İhracı:

İşletme fon kaynakları arasında yer alan Bono-Tahvil ihracı ve sonrasında itfası başlı başına yönetilmesi gereken özel bir finansal süreçtir.İşletmenin hukuki yapısının bu özel duruma elverişli hale getirilmesi yanı sıra gerekli izinlerin alınması (Sermaye Piyasası Kurulundan) ilk başta gelen idari süreçtir.

Asıl planlanması ve yönetilmesi gerek süreç ise elde edilen kaynağın ne için, nasıl ve neden kullanılacağı ve anapara ile faiz ödemesinin yapılan işin maliyetine ne derece değeceğinin hesaplanmasıdır.

Borçlanmanın kısa vadede yapılıp itfa edilesi gereken bir iş veya proje varsa ihraç edilecek 'Bononun' doğru kanallardan doğru aracılarla doğru pazarlara yapılması gerekmektedir. Benzer bir süre daha uzun vadeli fon kaynağı sağlayan'Tahvil' içinde geçerlidir. İlgili borçlanma araçlarında diğer bir nokta ise hangi para birimi cinsinden çıkarılacağıdır.

Ama işin en sonunda dikkat edilmesi gerek nokta aslında çok basittir, elde edilen fonun maliyetinde daha fazla toplam fayda sağlayabilmek!

İşte yukarıda özetlenen tüm süreçlerin A dan Z ye etkin ve doğru şekilde yönetilmesi ile sonuçlandırılması Dalfin tarafından yerine getirilmektedir.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.