Persian-Real Estate Consulting مشاوره املاک و مستغلات

real-estate-investment.jpg
اگر در صدد ارزیابی اندوخته های پس انداز خود در ترکیه و سرمایه گزاری در زمینه املاک هستید، تخصص مورد نیازتان و خدمات متمایز را در دالفین خواهید یافت. علی الخصوص با استفاده کردن تخصص املاک بعنوان اهرم مهمی جهت مشتریانش خدمات ذیل را ارائه میدارد؛ 
 
  • خدمات مشاوره تک به تک که هر نوع مشکلات شما را جوابگو خواهد بود
  • شفافیت کامل در هر نوع امورات سرمایه گزاری شما  
  • قراردادها و امورات اجرائی در محتوای قوانین ترکیه و حقوق بین المللی
  • تعیین استراتژی سرمایه گزاری اموال غیرمنقول و مدیریت آن
  • موقعیت ملک و آنالیز برآورد
  • هدفبندی درآمد بالا دراز مدت و قابل تداوم، تهیه سناریوهای جاگزین
  •  حفاظت اصل محرمیت مشتری
  • گزارشات آنالیز ارزش و درآمد منظم ملک بدنبال خریداری
  • در صورت درخواست شما مدیریت کرایه و مدیریت وجایب قانونی ملک