Gayrimenkul ve Konut Sektörü Raporu Eylul 2017

Türkiye Gayrimenkul ve Konut Sektörü Raporu Eylül 2017


Sektörün en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO A.Ş. için altı ayda bir yazdığımız sektör raporu ilgililerin dikkatine sunuldu.

Yurtiçi ve yurtdışında ilgiyle takip edilen raporumuzu Emlak Konut'un web sitesinden indirebilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ    1

GİRİŞ    2

YÖNETİCİ ÖZETİ    3

BİRİNCİ BÖLÜM    11
1.    Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler    11
1.1.    Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler    11
1.2.    Türk Ekonomisi İle İlgili Gelişmeler    19

İKİNCİ BÖLÜM    36
2.    Türk İnşaat Sektörüne Bakış    36
2.1.    Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri    36
2.2.    Yurtiçi İnşaat ve Konut Sektörü    41
2.3.    Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Emlak Konut GYO A.Ş    48
2.4.    İnşaat Sektörünün Büyümeye Etkileri    55
2.4.1.    Küresel Olarak İnşaat Sektöründe Büyüme    55
2.4.2.    Türk İnşaat Sektöründe Büyüme    58
2.5.    Türk İnşaat Sektörünün İstihdama Etkileri    63
2.6.    Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünü Etkileyen Diğer Unsurlar    69
2.6.1.    Nüfus ve Bileşenleri Açısından Analiz    69
2.6.2.    Sosyoekonomik Değerlendirme (Tüketici beklenti ve eğilimleri)    78
2.6.3.    Konut Sektörü Arz-Talep Yapısı - Fiyat/Satış Değerlemesi    84
2.6.4.    İnşaat Maliyetleri    92
2.7.    Konut Satışları ve Türleri    106

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    120
3.    Küresel Konut Fiyatları    120
3.1.    Varlık ve Konut Balonu    121
3.2.    Gelişmiş Ülkelerdeki Konut Fiyatları Gelişimi    123
3.3.    Türkiye Genelindeki Konut Fiyatları    132
3.3.1.    Türkiye’deki Konut Fiyatlarının Analizi    139
3.3.2.    Türk Gayrimenkul Piyasasında Fiyatlamaya Etki Eden Önemli Unsurlar    145
3.3.3.    Kamu Alt Yapı Yatırımlar    147
3.3.4.    İstanbul Emlak Piyasasındaki Önemli Gelişmeler    154

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME    162
KAYNAKÇA    169
YASAL UYARI    172