Ağ Günlüğü

Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Basın Duyurusu


II-26.1.a sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen yenilikler aşağıda özetle açıklanmaktadır.
 

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Yapılan Değişiklik

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

II-23.1.a sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ) 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği yayınlandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve halka açık ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen II-27.2 “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ” (Tebliğ) 12.11.2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Özel Durumlar Tebliği


II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; anılan Tebliğin yayım tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği

VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği


30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan VI-104.1 sayılı "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği" (Tebliğ) 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği


II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği


30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sayfalar